Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

[…] dla naszego kraju dwie są drogi zabójcze(są sposoby pozostania przy życiu nie więcej warte od śmierci). Te drogi to nienawiść i przebaczenie.

Albert Camus Eseje Krytyka nowej prasy, „Combat” 11 stycznia 1945