Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Dialogi

- A czym się on zajmuje? - JE Biskup

- Niczym, to jest policjant. - Pietrek

O aspirancie Staśku, ochraniającym JE Biskupa; Rancho 3