Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Proszę się nie wbijać w postawę euforii.   

Radny    Bogdan Trzos    Do komendanta Policji Furtaka, podczas posiedzenia komisji Bezpieczeństwa, składającego kwartalną informację o bezpieczeństwie miasta. Bogdan twardy jak rzemień.    19 04 05