Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Ci, którzy niecierpią ogrodnictwa, potrzebują teorii. Nie uprawiać ogrodu bez teorii jest płytkim i niegodnym sposobem życia.[...] Znacznie łatwiej jednakowoż jest posiąść teorię, aniżeli faktycznie uprawiać ogród.
Leszek Kołakowski "Ogólna teoria nie-uprawiania ogrodu" Oxford 1985, s.212 Zeszyty Literackie nr. specjalny 1, 2012