Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Na trybunach nie ma żony Michała Bąkiewicza. Może dlatego, że nie  jest żonaty.

Z emejlowej skrzyni Ewy H. To żaden powód.