Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Nas karmiono ideologią mocarstwową, począwszy od trylogii Sienkiewicza dla pokrzepienia serc, ale także dla rodzenia się pewnego typu patriotyzmu, który był przeświadczony o tym, że jesteśmy potęgą, w tym także militarną. Także my wszyscy, młodzi, poszliśmy na wojnę. Spontanicznie, bez przymusu.
Gustaw Holoubek | Notacje 2007 Telewizja Polska S.A., Narodowy Instytut Audiowizualny