Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Dlaczego tradycja jest aż tak ważna? Czyż nie wystarczy porządna liturgia? Jeśli tylko jesteśmy szczerzy w naszych intencjach i traktujemy poważnie naszą modlitwę, te wszystkie pozostałe rzeczy: język kultu, rodzaj muzyki, kierunek modlitwy księdza, sposób w jaki ludzie przystępują do Komunii Świętej, stosowanie tych samych czytań i modlitw, które katolicy stosowali przez wieki, itd. są po prostu drugorzędne. Są tym, co Jezus nazwał zewnętrzną stroną kubka i misy ; (Mt 23,25), a On nauczał nas, że nie jest ona w religii najważniejsza.

Kwasniewski Peter, Kryzys i odrodzenie. Tradycyjna liturgia łacińska a odnowa Kościoła.