Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

[…] akcja w Paryżu jest przejawem pewnej desperacji. W tej chwili państwo islamskie przegrywa wojnę na swoim terytorium. I w związku z tym stara się przerzucić tę walkę do kraju, który uczestniczy w koalicji anty-islamskiej. Chodzi o wywarcie presji [na Francję] żeby wycofała się z tej koalicji. Podstawowy cel (nalotów - red.) jest taki, aby odciąć Państwo Islamskie od możliwości finansowania, możliwości organizowania, możliwości trenowania na swoim terytorium bojowników, którzy będą potem przyjeżdżać i rzucać bomby w Europie.

Dariusz Rosati TVN24 BiŚ  16 listopada 2015

*  Decyzja o kandydowaniu do rady miasta z listy PIS  *  Zeszyty Szkolne  *  ślubowanie w SP 63  *  Odznaczenia dla twórców i założycieli KOR-u.  *  Jesień rozpoczęliśmy powidłami śliwkowymi.  *  Międzynarodowe Seminarium o revitalizacji/reurbanizacji miast. *  Kończę pisać książkę o polskiej szkole.

*  Oficjalne poparcie PIS dla Teresy Lubińskiej   *   Po ulicy śląskiej krąży i gra orkiestra dęta cygańska.  *  Rozmowa w XIII Muzach o XIII Muzach.  *  Plany zagospodarowania lotniska.  *  Kiedy słyszę 11 września.

*  Światłowody szczecińskie. *  Spółdzielnie Socjalne * Szybki Poznański Tramwaj. *  Nowa Filharmonia. *  Muzeum Przełomów * Spotkanie w Sanktuarium  *