Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Chopin, wierzbowy, sentymentalny, salonowy, rozbiorowy nie powinien istnieć.

Krytyk Muzyczny Marek Dyżewski Rozmowy o werdykcie Jury Konkursu Szopenowskiego PR II 20 października 2010 w nocy