Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

JESTEśMY WKU... NI

na transparencie manifestacji Ruchu Oburzonych w Warszawie, a Jonasz Kofta uważał, że to tylko Starzy są wku...ni, co z młodych gniewnych wyrośli; całe szczęście młodzi też.   15 października 2011