Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Karanie za tzw. insider trading, czyli transakcje prowadzone z wykorzystaniem informacji niejawnych, to tak jakby w gospodarce wiedzy karać za wiedzę. To nie powinno mieć miejsca. […] Jest to zresztą pogląd noblisty Miltona Friedmana, który twierdził, że insider trading powinno go być w gospodarce jak najwięcej.  

Profesor Piotr Płoszajski http://www.obserwatorfinansowy.pl Katarzyna Kozłowska  „Nie da się karać za wiedzę w gospodarce opartej na wiedzy” 2012-01-17 06:30