Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

I oto jest paradoks: wszystko jest uprzywilejowane.

Albert Camus „Absurdalne mury” 1942