Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Wypowiadał się w sposób subtelny i pełen wrażliwosci.

Z poradnika polityka. Polityk o polityku 5 kwietnia 2007

    Na co dzień panuje ogólne przekonanie, że szkoła nie wypełnia swojej roli dydaktycznej i wychowawczej. Tę opinię potwierdza stosunek nauczycieli do swoich zadań i demonstrowana na wywiadówkach bezsilność. Z kolei rodzice uważają - wg mnie słusznie, że od szkoły powinniśmy dostawać więcej. Uczniowie doskonale wiedzą co się dzieje.  

 

2001

    Na co dzień panuje ogólne przekonanie, że szkoła nie wypełnia swojej roli dydaktycznej i wychowawczej. Tę opinię potwierdza stosunek nauczycieli do swoich zadań i demonstrowana na wywiadówkach bezsilność. Z kolei rodzice uważają - wg mnie słusznie, że od szkoły powinniśmy dostawać więcej. Uczniowie doskonale wiedzą co się dzieje. Czują po prostu, że nauczyciel nie ma autorytetu. Co gorsze dzieci nie mają, nie znajdują pozytywnych autorytetów poza szkołą. Rodzice trzymają stronę swojego dziecka i tym samym ustawiają się w roli przeciwnika, a nie sojusznika nauczyciela. A w sytuacji, gdy dziecko nie ma normalnej rodziny pozostaje w próżni, nie ma się o co oprzeć i jest spychane na margines życia. To że nauczyciele i rodzice znaleźli się po przeciwnych stronach barykady jest efektem wzajemnego braku zrozumienia.I dlatego musimy mieć wreszcie czas dla naszych dzieci.I dlatego trzeba znaleźć płaszczyznę możliwego porozumienia. Porozumienie może nastąpić w ramach wspólnej pracy. Wykonanie co miesiąc jednej pracy "niewykonalnej" powinno przynieść satysfakcję, prestiż i nagrody dla uczniów, nauczycieli i szkół, związanie emocjonalne uczniów ze szkołą, a także wiedzę i nowe umiejętności. I mniej młodych ludzi w bramach. Tą niewykonalną pracą - mniejsza o konkretne zadanie - będzie zrobienie czegoś ponad przeciętność wykraczającego. A przecież jest to możliwe. Realizowanie imprez przygotowywanych przez dzieci publicznie, działanie w skali całego miasta, a nie tylko w szkole, to przykład dla innych. To forma nacisku na tych nauczycieli, którzy uprawiają zawód w pokoju nauczycielskim, szkół, które widzą zajęcia pozalekcyjne wyłącznie jako wizytę w kinie lub w  teatrze, na rodziców, którzy znają szkołę wyłącznie z wywiadówek i wezwań do dyrektora.

Wrzesień

Sejmik szczerości. Rodzice i nauczyciele.

Liczba uczestników: 3000, po 15 z każdej szkoły

Cel: powiedzmy sobie prawdę; co możemy zrobić żeby pomóc szkole

Lokalizacja: Centrum Przedsiębiorczości (dawna Zajezdnia przy ul. Kolumba)

Sprzątanie przed zimą

Współpraca: Wydział Inżyniera Miasta UM Szczecin

Lokalizacja: parki i lasy komunalne Szczecina

Komputer z makulatury

Założenia: wspólnie z odbiorcą makulatury, miastem i firmą komputerową organizujemy akcje polegającą na zebraniu konkretnej ilości makulatury, dostarczeniu w konkretnym dniu, dofinansowaniu zakupu przez miasto; akcja może być organizowana co dwa miesiące;

Uczestnicy: szkoły, organizacje pozarządowe
Cel: uzupełniać i modernizować szkolną bazę sprzętu informatycznego,

Mutacja: butelki pet, puszki aluminiowe

Lokalizacja: wszystkie szczecińskie placówki dydaktyczne i wychowawcze

Październik

Mój kawałek lasu

Uczestnicy: szkoły, placówki kultury

Cel: bezpośrednia opieka nad fragmentem lasów komunalnych i  parków, docelowo monitoring, budowanie budek lęgowych, prowadzenie własnej szkółki leśnej; finałem tej akcji powinien być album i strona internetowa szczecińskiej przyrody sporządzony przez dzieci i młodzież.

Lokalizacja: Lasy komunalne i państwowe, parki Szczecina, Puszcza Bukowa

święto Latawca

Uczestnicy: szkoły, placówki kultury

Cel: uzupełnienie umiejętności technicznych dzieci

Lokalizacja: Lotnisko w Dąbiu

Plagi społeczne - ogłoszenie konkursu na plakat

Uczestnicy: uczniowie i przedszkolacy

Cel: wykorzystanie projektów w promocyjnych akcjach społecznych miasta

Lokalizacja: szkoły, Centrum Przedsiębiorczości (zajezdnia przy ul. Kolumba)

Listopad


Trzy Minuty Ciszy

Cel: pomiar Hałasu w poszczególnych szkołach

Lokalizacja : szkoły

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat "Plagi Społeczne"

Grudzień


Pomóżmy potrzebującym - akcja zbierania paczek ze sklepami małymi i dużymi; w sklepie który zechce wziąć udział w akcji stawiamy kosz do którego ludzie wrzucają zakupione artykuły

Uczestnicy: szkoły i placówki

Cel: zebranie podstawowych artykułów dla rodzin wymagających pomocy

Lokalizacja: Wszystkie możliwe sklepy, samy, hurtownie, super i hipermarkety, targowiska -

Styczeń


200x balonów

Uczestnicy: wszystkie szkoły

Cel: wspólna zabawa, prezentacja szkoły; bicie rekordu Guinessa w  wypuszczaniu balonów o średnicy 1.0 m

Lokalizacja: Wały Chrobrego - Komandorska, Admiralska

Karnawał uliczny korowód szkół

Pochód Postaci z bajek i bohaterów historycznych

Uczestnicy: wszystkie szkoły

Cel: wspólna zabawa, prezentacja szkoły

Lokalizacja: ul. Bogusława (deptak) - Jagiellońska - Plac żołnierza - Zamek Książąt Pomorskich

Szczecińskie Talenty - Pierwszy koncert eliminacyjny.

Uczestnicy: osoby indywidualne i zespoły dziecięce i młodzieżowe

Cel: pomóc młodym utalentowanym ludziom; co miesiąc koncert eliminacyjny, w czerwcu - finał połączony z wydaniem płyty z  nagraniami uczestników przeglądu

Lokalizacja: Teatr / Dom Kolejarza / Słowianin

Współpraca - szkoły muzyczne, zespoły muzyczne.

Luty

Wielki dzień zainteresowań, pomysłów i pomysłowości - wystawa i prezentacja - bezpośrednia i internetowa

Uczestnicy: szkoły i osoby indywidualne

Cel: niech myśl szybuje swobodnie

Lokalizacja: centrum przedsiębiorczości

Marzec


21 03 02 Statek z Marzannami

Uczestnicy szkoły

Cel: przeprowadzenie konkursu na najładniejszą marzannę ekologiczną, przygotowanie programu artystycznego - Powitanie wiosny

Lokalizacja: Wały Chrobrego

Kwiecień


Loteria szkolna

Założenia: loteria fantowa, nagrody fundują sponsorzy, losy sprzedają szkoły i parafie, dochód zostanie przeznaczony na rzecz związaną z  edukacją; cel może być wybrany w drodze głosowania

Lokalizacja: Studio telewizyjne

Maj


Woda i Wiatr

Międzynarodowy Festyn Balonowy "Niech pracuje wiatr"

Zawody balonowe na ogrzane powietrze o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina

Turniej Rodziców i Nauczycieli

Spływ Odrą od Kostrzyna

Lokalizacja: Lotnisko w Dąbiu, Marina AZS, Pałac Młodzieży i PTTK

Współpraca: Mariny - PTTK, AZS, Pałac Młodzieży

Czerwiec


1 - 3 czerwca Szczecin - stare miasto. Jarmark Gryfitów

Uczestnicy: wszystkie szkoły (każda projektuje godło szkoły oraz wykonuje kram i przedmioty do sprzedaży, bierze udział w warsztatach)

Cel: zbudowanie kramów, tymczasowych sukiennic i jatek wokół katedry, wzdłuż ul. Grodzkiej oraz na nowej starówce; sprzedawanie przedmiotów sporządzonych wg starych wzorów; wzorem Biskupina - warsztaty mennicze, tkackie, szkutnicze, ciesielskie, ceramiczne itp.

Lokalizacja: Stare Miasto

Karnawał morski. Szczecin miasto morskie. Morskie zakończenie roku

Cel: wspólne zakończenie roku szkolnego, wręczenie nagród

Lokalizacja: Park żeromskiego wokół pomnika Mickiewicza, Wały Chrobrego

Lipiec


Internet pachnący latem -

Warsztaty wakacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone w formie obozów w lasach, nad morzem i jeziorami

Uczestnicy: szkoły i miasta zaprzyjaźnione ze Szczecinem; zlot jachtów i  łódek

Cel: podniesienie poziomu wiedzy na temat Internetu szczególnie w  środowisku wiejskim, pomoc promocyjna dla gmin poprzez stworzenie młodych zespołów wolontariuszy,

Lokalizacja: głównie miejscowości turystyczne, centrum miasta Szczecina „Superkawiarenka”,

święto miast zaprzyjaźnionych

Uczestnicy: szkoły i miasta zaprzyjaźnione ze Szczecinem; zlot jachtów i  łódek

Cel: integracja europejska, promocja Szczecina, budowanie kontaktów bezpośrednich

Lokalizacja: Wały Chrobrego - park żeromskiego -

Sierpień

" kolejne 12 prac" - konferencja programowa

Działania związane z akcją 12 Prac Herkulesa mogą i powinny być wmontowane w program dydaktyczny. Wszystkie proponowane wyżej "prace" maja tę zaletę, że są możliwe do wykonania w ramach zajęć dydaktycznych i nie wymagają specjalnych nakładów. Ale to dopiero podstawa. Nagradzane będzie szczególne zaangażowanie i udział wszystkich zainteresowanych stron - dzieci, rodziców i nauczycieli.

W pierwszym roku akcji zrealizujemy np. opisane i zgłoszone w trakcie trwania roku pomysły. W następnych latach te, które zrodzą się w umysłach uczestników.

Budżet tej całorocznej kampanii może składać się z:

  • dotacji miasta - w tym funduszu związanego z bezpieczeństwem miasta, promocją i ochroną środowiska,

  • świadczeń rzeczowych i finansowych sponsorów,

  • środków uzyskanych od organizacji pozarządowych i unii europejskiej.

Finansowanie powinno dotyczyć następujących grup kosztów:

  • Koszty techniczne - zabezpieczenie imprez, spełnienie niezbędnych warunków sanitarnych oraz pokrycie kosztów części materiałów.

  • Dotacje na rzecz szkoły - z przeznaczeniem na finansowanie zajęć pozalekcyjnych - przekazywane po zakończeniu "pracy",

  • Prace dodatkowe, które nie będą wynikały wprost z programu dydaktycznego lub nie angażujące wszystkich uczniów, powinny być wykonywane właśnie po 16.00

  • Ogólne koszty związane z zarządzaniem i realizacją projektu, a także promocją i działalnością informacyjną.

12 prac Herkulesa to doskonała metoda (choć na pewno jedna z wielu) aby budować inny obraz Szczecina niż dane jest nam oglądać w  telewizyjnych dziennikach - przemyt, narkotyki, prostytucja, oszustwa i rozboje. Możemy zbudować pozytywny obraz naszego miasta i  regionu.

A szkoły codziennie otwarte po 16.00 - ważne dla swojego środowiska, pomagające rodzinom i wspomagane przez rodziców to cel dla którego warto zrobić pierwszy krok.