Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Nie może być tak, że minister Fotyga milczy, a pan Giertych mówi.

Myśl przyłapana po prostu.     Mogą się zamienić po jakimś czasie.  Zamienic srebro na złoto, i odwrotnie.   Marzec 2007

Można bez większej pomyłki zaryzykować wątpliwe twierdzenie, iż litera T, nie jest specjalnie prowokująca i mało nazw zespołów i solistów otwiera ten szlachetny znak. Warto zwrócić na nią uwagę. Tradycje są historyczne, chociaż ławka jest krótka: Trubadurzy, Truba Mały I Truba Duży, Tajfuny, Turbo, Tadeusz Woźniak, Turnau Grzegorz,  Trzeba zrobić wszystko, a może więcej nawet, żeby sytuację na tym polu diametralnie odwrócić.


Tytuł wzięty z filmu, a bezpośrednio z powieści Agaty Christi. Do czegoś z pewnością się nada. Ska czy coś takiego.

Piosenka polityczna.

Konserwatywny punk, zdecydowanie.

Nazwa uniwersalna. No, może z wyjątkiem soulu i instrumentalnych oldowych zespołów gitarowych .