Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Nieco trudniejszy do przejrzenia jest typ zapalczywy i prosperujący. Ten typ, odznaczający się na ogół umiarkowaną inteligencją, dużym zuchwalstwem i pewnym naturalnym ograniczeniem horyzontów, obfituje w dzisiejszych bohemach i cieszy się największym powodzeniem wśród podziwiającej je publiczności. […] istnieje gatunek człowieka esencjonalnie surowego, jałowego, prostackiego, postnego, razowego, który bez pewnej dozy szaleństwa, utrzymującej go w sprawności fizycznej mógłby zginąć z nudy ubóstwa wewnętrznego; że zatem pewna domieszka rzekomego obłąkania jest po prostu dla tego rodzaju osób czynnikiem niezbędnym dla ich zdrowia i powodzenia.

 Jerzy Stempowski „Chimera jako zwierzę pociągowe”1935