Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

dobrze jak nie za dobrze

a nawet dobrze

nie za mądrze

nie zaszkodzi niepolepszenie

jak tylko można wytrzymać

na głupi swój sposób

 

Miron Białoszewski Dobrze dobrze – Leżenia - Mylne wzruszenia 1961 „Wiersze” Złota Kolekcja Poezji Polskiej PIW

 

Co by tu jeszcze?

Szczeciński Festiwal Teatralny „Szekspir w podwórku”

 

Podwórko szczecińskie kojarzy się z przestrzenią teatru szekspirowskiego. Mieszkańcy siedzący w oknach - z widzami tego - tamtego teatru. To zwykłe szczecińskie podwórko może stać się co jakiś czas teatrem. „Szekspir w podwórku” jest projektem edukacyjnym, integracyjnym i jak też kreującym nowe zdarzenia. Do współpracy zapraszamy liderów – ZWRÓCIMY SIĂŠ Z Tą PROPOZYCJą DO ZAWODOWYCH REżYSERÓW - którzy zbudują kompanię artystyczna działającą w jednym miejscu – w podwórku, a także w mieszkaniach, co by się wiązało z transmisją video na widownię. Liczymy na ścisła, artystyczną, pełną kreacji współpracę mieszkańców i artystów.

 

Podwórko szczecińskie kojarzy się z przestrzenią teatru szekspirowskiego. Mieszkańcy siedzący w oknach - z widzami tego - tamtego teatru. To zwykłe szczecińskie podwórko może stać się co jakiś czas teatrem. „Szekspir w podwórku” jest projektem edukacyjnym, integracyjnym i jak też kreującym nowe zdarzenia. Do współpracy zapraszamy liderów – ZWRÓCIMY SIĂŠ Z Tą PROPOZYCJą DO ZAWODOWYCH REżYSERÓW - którzy zbudują kompanię artystyczna działającą w jednym miejscu – w podwórku, a także w mieszkaniach, co by się wiązało z transmisją video na widownię. Liczymy na ścisła, artystyczną, pełną kreacji współpracę mieszkańców i artystów.


1. Projekt ma charakter interdyscyplinarny gdyż zakładamy wystawienie sztuki – najlepiej klasycznej autorstwa Mistrza ze Stratfordu ale tak być nie musi – ze scenografią - muzyką, ilustracją dźwiękową, które mogą być działaniem równoległym, specjalnym, oddzielnym wydarzeniem artystycznym.

2. W tym samym czasie – w ciągu tygodnia – zostaną zaprezentowane różne produkcje teatralne w różnych miejscach.

3. Podstawową jednostką organizacyjną imprezy jest kompania teatralna czyli kompletny zespół realizacyjny. Za skompletowanie kompanii odpowiada lider zgłaszający ideę spektaklu. Kompania będzie miała zadanie zrealizować dokumentację przygotowań i publikować ją w internecie.

4. Spektakl, o ile będzie to możliwe, może wędrować po innych szczecińskich podwórkach.

5. Cała akcja powstanie w uzgodnieniu z mieszkańcami, oni to wskażą kilka lokalizacji i  przedstawiciela mieszkańców do kontaktów z  sąsiadami. Będą dbali o promocję spektakli i udzielą kompaniom niezbędnej pomocy.

6. Organizatorzy gwarantują podstawowe zaplecze techniczne i ochronę.

7. Festiwal nr 1 powinien odbyć się w sezonie turystycznym, jako wydarzenie pilotażowe, a później zobaczymy co dalej.

8. Patronat techniczny i organizacyjny nad tymi działaniami mogą objąć szczecińskie instytucje kultury, stowarzyszenia, rady osiedli i  szkoły.

9. Na koniec prezentacji wszystkich spektakli publiczność przyzna swoją nagrodę, a artyści swoją dla najbardziej kreatywnego podwórka.

10. Projekt jest lekcją aktywności artystycznej, której udzielą amatorom zawodowcy, traktując ich jak partnerów i wciągając do zabawy. Idea artystyczna może się zagnieździć w niejednej „szczecińskiej” studni.

  1. Kiedy tak właśnie się stanie i mieszkańcy sami będą realizować spektakle dla siebie i sąsiadów z ulicy, zaprosimy do Szczecina sąsiadów z innych państw.


Szczecin jest miastem otwartym. Ale w opinii wielu osób jest miastem przemysłowym, stoczniowym i portowym. Mieszkańców znamy z pochodów i manifestacji. Mamy okazję pokazać inne oblicze miasta i inne jego możliwości wykorzystując zaangażowanie mieszkańców oraz obecność artystów z całej Europy.

Czy porozumienie jest możliwe? Projekt „SZEKSPIR W PODWÓRKU” tak naprawdę odpowiada na to właśnie pytanie. Może inaczej warto spytać – czy my szarzy, podwórkowi jesteśmy w stanie zrozumieć Europę? Zszywanie Europy, które miało się odbywać za naszą sprawą, oby nie chwilowa fastryga, to również poszukiwanie, ciekawość. Ideą „teatru podwórkowego” zechcemy podzielić z  Europą. Musimy działać „on line” licząc na spontaniczną nawet decyzję o przyjeździe na spektakl. Będziemy liczyli również na zgłaszanie się Kompanii przypadkowych.

Przepływy, fale, prądy w tym projekcie mają charakter jak najbardziej transcendentalny i umowny, aczkolwiek występują i tylko dzięki nim możemy osiągnąć sukces.

Wielka literatura zderza się z podwórkową rzeczywistością, Bez protekcjonalizmu, w imię wzajemnego zrozumienia się, porozumienia w konkretnej sprawie, poszukiwaniu poezji mamy zamiar przeżyć niezwykłe chwile. Elementem edukacji jest cały etap prób i  przygotowań spektakli i działań scenograficznych. Uczestnictwo zwykłych ludzi, wejście ze sztuka do ich domów, Zaangażowanie mieszkańców w realizację spektaklu jest edukacją niebanalną, naturalną i pełną niespodzianek.

Do udziału w Szczecińskim Festiwalu Teatralny „Szekspir w podwórku” zostaną zaproszeni mieszkańcy oraz twórcy zawodowi, studenci szkół artystycznych – teatralnych, filmowych, plastycznych . Spektakle będą dostępne dla wszystkich chętnych gości.

Efekt będzie wiązał się nie tylko z publikacjami w prasie branżowej – artystycznej, muzycznej oraz z możliwością zrealizowania transmisji telewizyjnej choćby w Internecie. Ale bardzo dużo zależy od organizatorów i szczególnie biura promocji Miasta Szczecin, które może się posłużyć tym zdarzeniem do budowania produktu turystycznego miasta. Formuła festiwalu teatrów podwórkowych może się co roku zmieniać.

Trwałość rezultatów zagwarantuje dobra informacja, włączenie w festiwal hoteli i innych gestorów bazy lokalowej. Jakość spektakli, ich komunikatywność da gwarancją porozumienia na linii mieszkaniec – artysta, a później skłoni ich do wybrania się do teatru z  rewizytą.


Wojciech Hawryszuk, maj - czerwiec 2010 czerwiec 2010