Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Wątpliwe moralnie, ale racjonalnie.   

Poseł Wojciech Wierzejski   O decyzji PIS o przyśpieszeniu wyborów. W kontekście sugestii, że ta decyzja jest spowodowana akcją Państwowej Komisji Wyborczej, i karą w postaci cofnięcia państwowej subwencji na działalnośc partii. Wcześniejsze wybory maja zniwelować tę karę.      3 sierpnia 2007

Obecnie w Holandii 75 000 wędkarzy łowi wyłącznie szczupaki. Dobry łowca łowi 30 ponad metrowych sztuk rocznie. Ci ludzie wydają na swoje hobby 130 mln euro. łączna kwota jaką wydają na wędkarze wynosi 500 mln. Euro. Z wędkarstwa żyje 6000 ludzi, a Holandii żyje 9 mln ludzi.

1.5 Jako standard jakościowy w odniesieniu do rynku i przetwórstwa ryb objętych Programem powinniśmy od początku przyjąć standardy UE , w tym standardy prorynkowe – a więc dbałość o informację, marketing, promocję działań i produktów oraz dostrzeganie klienta jako odbiorcy końcowego produktu.

Gospodarka na terenach wiejskich może również skorzystać z >>opakowania zachodniopomorskiego<<, a gospodarka rybacka z rosnącego popytu na usługi agroturystyczne oraz konieczności dywersyfikacji dochodów w mniejszych gospodarstwach.