Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Wisła mogła w jednej sytuacji strzelić trzy gole.   

Nasz Kochany Komentator  W meczu z Iraklisem. I bardzo dobrze, bo i tak tylko by jeden zapisali. 28 09 06   

Z cyklu: Co by tu jeszcze?

 

Muzyczny Loft

 

W Szczecinie, podobnie jak w innych miastach świata, aktywnie działa kilka tysięcy młodych muzyków. Ale praktycznie nie mają gdzie grać na stałe. Dotyczy to koncertów i prób. Muzyka grana „na żywo” nie cieszy się zainteresowaniem klienta klubowego, bo jej nie znają. Zanim rynek wytworzy konkretne „instytucje” niezbędna jest interwencja społeczna.

Problemem wielu szczecińskich młodych wykonawców - wokalistów młodych zespołów muzycznych jest brak miejsca do prób, a także miejsca do prowadzenia działań warsztatowych. Te w szczecińskich instytucjach kultury zdarzają się niezmiernie rzadko. Ostatnio tę misję wielce udanie realizuje MOK w Dąbiu. Młodzi często bardzo utalentowani ludzie mają problemy z rozwojem swoich karier muzycznych. Muzyczny LOFT to propozycja utworzenia wyspecjalizowanej instytucji kultury w ramach której utworzone zostałyby sale prób i sala koncertowa. LOFT można zorganizować w ramach rewitalizacji obiektów poprzemysłowych przejętych np. od PKP lub stoczni. Jako instytucja kultury LOFT mógłby również zarządzać salami prób w szkołach, działającymi na rzecz grup szkolnych oraz działających na terenie osiedli szczecińskich. Polegałoby to na adaptacji pomieszczeń (dofinansowanie, projekt) z wkładem pracy własnej zespołu i mieszkańców.

1. MUZYCZNY LOFT to materializacja idei wykorzystania budynków poprzemysłowych w ramach rewitalizacji zaniedbanych terenów miasta.


2. Obiekt powinien posiadać 10 – 20 sal prób, pracownie plastyczne dla indywidualnych twórców oraz uniwersalną salę do organizowania koncertów, kręcenia filmów - teledysków i działań artystycznych – choćby teatralnych. Do tego zaplecze sanitarne, magazyny i wyposażenie. Obiekt wykorzystany do tego celu powinien mieć powierzchnię ok. 5000 m.kw. Ważne jest „zielone” otoczenie obiektu, a najlepiej również nadwodne. To pozwoli włączyć w działanie dzieci i organizować imprezy na „wodnym” wolnym powietrzu.


3. Skala działania pozwoli na samofinansowanie w znacznym stopniu całorocznej działalności obiektu.


4. Powstaje problem, komu dać a komu nie miejsce do prób. Takie usługi instytucja LOFT-u świadczyłaby wg kilku zasad. Debiutanci mogliby otrzymać grant "debiutancki" i korzystać z wnoszeniem opłat minimalnych, inni muzycy - zespoły mogliby wnosić opłaty komercyjne, na poziomie pokrycia kosztów. Decyzję w tej sprawie może podjąć Rada Programowa Loftu przekazując granty organizatorom różnych szczecińskich festiwali i przeglądów.


5. Takie podejście do młodych ludzi, obywateli naszego miasta, to wyraz szacunku dla ich pracy, pomoc w rozwoju zainteresowań i znaczący impuls, który stworzy w pewnym okresie czasu nową jakość w ich produkcjach klubowych i estradowych, a może nawet oryginalne, dostrzegalne szczecińskie brzmienie.


6. Skala przedsięwzięcia pozwoli zbudować międzynarodowy system wymiany kulturalnej w dużej skali, również w układzie metropolitalnym.


7. To może być miejsce dla działań warsztatowych Akademii Sztuki. Ważne jest aby w tym kombinacie wytworzyły się również – na wzór klubów studenckich z zamierzchłej epoki - struktury samorządowe.


Polska może okazać się „krawcem” Europy, otwartym na wymianą artystyczną i realizującą tę że w dobrych, profesjonalnych warunkach, on-line i na równych artystycznych prawach, jako że nie jesteśmy gorsi, a możemy być bardzo dobrzy. Debata publiczna inicjowana w LOFCIE może służyć przywróceniu roli sztuki lokalnej, regionalnej w życiu codziennym człowieka. Sztuka europejska jest, a może w stopniu największym, medium uniwersalnym. Musimy to dostrzec, podobnie jak możliwość tkwiącą w aktywności młodych ludzi. Należy w tworzenie miejsc wymiany inwestować, dać wyraźny sygnał, że dialog młodych jest ważny. Wsparcie środowiska młodych muzyków będzie możliwe w ramach organizowanych warsztatów muzycznych, z udziałem innych artystów. Uniwersalna sala może stać się studiem filmowym, salą multimedialna i wystawienniczą. Należy poważnie potraktować próby artystyczne młodych artystów i amatorów. LOFT będzie miejscem wzajemnej edukacji muzyków, plastyków, w tym artystów i zespołów przyjeżdżających na zajęcia warsztatowe. Konfrontacje artystyczne będą realizowane warunkach odpowiadających standardom europejskim. Elementem edukacji są działania samokształceniowe i warsztaty z udziałem muzyków oraz wymiana międzynarodowa.


Do korzystania z pracowni i sal prób zostaną zaproszeni młodzi muzycy szczecińscy, filmowcy, multimedialiści, artyści plastycy, aktorzy.


Efekt będzie wiązał się z publikacjami w prasie branżowej, muzycznej oraz z możliwością zrealizowania transmisji telewizyjnych i radiowych on line, publikacjami w prasie lokalnej zespołów muzycznych z Europy.


Standard oferty artystycznej , a także warunki odbioru sztuki zapewnią stałą publiczność – najlepszego sponsora działalności kulturalnej.

 

Wojciech Hawryszuk Maj – czerwiec 2010