Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Skąd to wiesz? Tusk Vision Network nie POdało takiej wiadomości.

Z emejlowej skrzyni Przy okazji rozmów o zatrzymanych samorządowcach z amfetaminą, naszych, a jakże. Wątpliwości dotyczą a/ zbiegu okoliczności, że akurat ich spotkała wyrywkowa kontrola pojazdu, b/ wszyscy wokół wiedzieli, a nikt z PO nie zadbał żeby panowie z tym skończyli; 15 listopada 08

Z cyklu: Co by tu jeszcze?

Multimedialny Szczeciński

Słownik Biograficzny

Projekt jest adresowany do mieszkańców aktualnych i tych, którzy już nie mieszkają w mieście oraz właścicieli marek aktualnych i ujmijmy to tak - "uśpionych", nieobecnych w przestrzeni publicznej  i na rynku.  

Elementem edukacji jest cały etap gromadzenia dokumentów, rozmowy ankietowe,  opracowania w ramach prac semestralnych i dyplomowych.


Do zamieszczenia materiałów w Szczecińskim Słowniku zostanie zaproszone społeczeństwo miasta Szczecin.
Oparty o zasady zawarte w Wielkim Słowniku Biograficznym Karola Estreichera zbiór biogramów mieszkańców Szczecina oraz informacje o szczecińskich markach czyli instytucjach, firmach, stowarzyszeniach, zespołach. Materiały będą gromadzone wg polityki instytucji zarządzającej MSSB oraz na podstawie materiałów przygotowanych Materiały zostaną udostępnione w sieci za pośrednictwem portalu.

1. Projekt ma charakter otwarty i każdy obywatel będzie mógł zamieścić tam swój biogram oraz informację o swojej marce (firmie, imprezie, restauracji, klubie itp). Miejscem publikowania tych informacji będzie portal internetowy.
2. W ramach przygotowań należy opracować założenia dotyczące portalu, standardowych ankiet, zasady dotyczące zgromadzonych i wytworzonych materiałów dokumentalnych - opisu, formatu, redakcji, prezentacji, aktualizacji i udostępniania archiwaliów pełnych, albowiem nie wszystko będzie dostępne w stanie surowym jak zostało zapisane, jak też nie wszystkie dokumenty przekazane do redakcji będą udostępnione.
3. Formuła instytucji kultury wydaje się tu najbardziej odpowiednią do zarządzania projektem.
4. Projekt powinien działać cały czas, ale największe nakłady muszą być poniesione w czasie rozruchu.
5. Równie ważna jest stabilność działania tej instytucji
6. Zarządzanie materiałami powinno umożliwiać wyszukiwanie wg deskryptorów/tagów i innych danych formalnych - dat,  miejsc, adresów,
7. W ramach przygotowywania powinna się odbyć kwerenda z wykorzystaniem Kronik Szczecina w celu spisania tematów,  nazwisk, marek, które staną się tematami otwartymi, wzorem Wikipedii czekających na uzupełnienie opisu.
8. Słownik nie powinien gromadzić oryginałów dokumentów. Te, jeżeli będzie taka wola Właściciela, zostaną przekazane do Książnicy szczecińskie, specjalnego działu szczecińskiego MBP lub Archiwum. Musi być jedno takie miejsce gdzie będą zgromadzone oryginały.
9. Redakcja Słownika powinna dysponować odpowiednim wyposażeniem technicznym do obróbki cyfrowej dokumentów i sporządzania - redakcji dokumentów - np. zapisów video.
10. W ustalonym cyklu powinny odbywać się konferencje podczas których zostaną omówione zgromadzone zbiory i przedstawione stosowne.
11. Redakcja powinna podjąć trud spisania wszystkich mieszkańców Szczecina jacy tu mieszkali od czasów historycznych do współczesności. „Załącznikiem” do Słownika powinny być zdigitalizowane szczecińskie gazety i czasopisma

Słownik jest narzędziem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przedmiotem tej wymiany informacyjnej są dane o mieście i jego historii powojennej, nieznanej i uznanej w pewnym sensie za niestotną. Historię miasta mają szansę napisać sami  mieszkańcy.
Najważniejszym efektem będzie realizowana codziennie promocja wewnętrzna miasta wśród jego mieszkańców i dostępność Słownika w sieci.

Trwałość rezultatów zagwarantuje codzienne działanie Słownika.

Wojciech Hawryszuk Maj – czerwiec 2010