Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

... naukę niechaj poprzedza ciekawość, rozbudzona funkcjami materialnymi... Dlatego zajęcia szkolne powinny być związane z pracą w warsztatach i na roli, stosownie do wrażeń, które wychowanek otrzyma w tych warsztatach.

Charles Fourier "Traktat o gospodarce społecznej, domowo rolnej" 1822