Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Żądza pieniądza i obojętność wobec spraw wielkich współdziałały razem, aby dać Francji prasę, która, poza nielicznymi wyjątkami, nie miała innego celu, jak pomnożenie potęgi nielicznych, i innego rezultatu jak upodlenie moralności wszystkich. Nie było więc trudno stać się jej tym, czym była w latach 1940 – 1944, to znaczy hańbą swego kraju.

Albert Camus Eseje Krytyka nowej prasy, „Combat” 31 sierpnia 1944