Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Przestrzeń miejska, polityczna, obywatelska; czyli kultura i praktyka obywatelska.

Wojciech Przybylski, Respublika Nova; Willa Lenza, DNA Miasta Kultury; gdzieś tam właśnie. 14 listopada 2009