Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

Mówiąc tak głośno i tragicznie prorocy nie zwracali uwagi na otaczający ich szmer pomniejszych spraw ludzkich. Szli za głosem powołania, byli odważni, gdy wypadało. Znali więzienia i bywali w jaskiniach lwów.

Jerzy Stempowski „Mała apokalipsa dla inteligencji warszawskiej” 1931 , „Chimera jako zwierzę pociągowe” Czytelnik 1988