Wojciech Hawryszuk - 1953-2020

Myśli przyłapane - cytaty, komentarze, zapiski...

[...] na krótko przed śmiercią spalił znaczną ilość rysunków, szkiców i projektów, aby nie widziano, z jakim trudem pracował i jakich to geniusz jego rozmaitych szukał dróg, chcąc dojść do doskonałości.

Georgio Vasari "żywoty" tłumaczył Karol Estreicher 1550/1568 r